NA SKRÓTY

    

Struktury Związku

SKŁAD ZARZĄDU

Jan Łochowski - Prezes

 

Andrzej Dąbrowski - Wiceprezes d/s sportowych

Zygmunt Ślęzak - Wiceprezes d/s Sędziowskich

Adam Szymański - Skarbnik

Marcin Błaszczyk - Członek

Łukasz Gaik - Członek

Łukasz Mielczarek - Członek

Przemysław Szczerkowski - Członek

Bartosz Szymicki - Członek

 

Komisja Rewizyjna

Henryk Tuszyński - Przewodniczący

Zdzisław Bartosik - Zastępca Przewodniczącego

Piotr Pazera - Sekretarz

 

Sąd Koleżeński

Jacek Glapa  

Adam Janik

Mączka Ryszard

Miller Andrzej

Nowacki Maciej

Składowski Konrad

Wojda Dariusz

 

Wydział Sędziowski

Zygmunt Ślęzak - Przewodniczący

Sebastian Barczak - Wiceprzewodniczący - d/s organizacyjnych i ewidencyjnych

Krzysztof Wzgarda - Wiceprzewodniczący - d/s obsady obserwatorów

Malwina Matyja - Sekretarz

Robert Goclik - Skarbnik

Mateusz Janecka - Referent. d/s szkolenia

Krzysztof Lipka Referent ds. obsady sędziów

Jan Rutecki - Referent ds. futsalu i d/s gospodarczych

 

Wydział Gier i Ewidencji

Szymicki Bartosz - Przewodniczący

Wrzesiński Józef

Stanisław Marcinak - Sekretarz

Gaik Łukasz

Michał Terka

 

Wydział Dyscypliny

Kluk Jerzy - Przewodniczący

Mielczarek Łukasz - Wiceprzewodniczący

Łochowski Michał - Sekretarz

Drabiński Paweł - Członek

Wzgarda Krzysztof - Członek

 

Rada Trenerów

Przybył Marek - Przewodniczący

Banas Sebastian - Członek

Błaszczyk Marcin - Członek

Siębor Wiesław - Członek

Ziółkowski Tomasz - Członek

Łochowski Michał - Członek 

 

 Wydział bezpieczeństwa    

Szczerkowski Przemysław - Przewodniczący 

 Jamiński Tomasz - Członek 

Mielczarek Łukasz - Członek 

 Szymański Adam - Członek 

 Tuszyński Henryk - Członek