NA SKRÓTY

    

Protokół meczowy

Zobowiązuje się kluby do przestrzegania poniższego punktu z Regulaminu Rozgrywek 

 

§ 31.

pkt. 6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do sprawozdania z zawodów przed rozpoczęciem meczu. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sprawozdanie sędziego w rozgrywkach młodzieżowych podpisuje jedynie kierownik/trener drużyny. W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 7. Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, 

Minimalnym czasem jaki dysponuje klub na wprowadzenie zmian w protokole w systemie Extranet to 10 minut przed rozpoczęciem meczu.