NA SKRÓTY

    

Kurs opieki przedmedycznej

W związku ze zmianami w Uchwale nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Wprowadza się następującą zmianę:

§ 25

 3.       Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a.       lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,

b.      lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,

c.       lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4.       Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

5.       Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli

zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.”

 

Wobec powyższego Okręgowy Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem Firmy „Goma” organizuje kurs opieki przedmedycznej. Koszt kuru od osoby to 120 zł. Osoby chętne ukończeniem takiego kursu proszone są o zgłoszenia e-mailowe do biura Związku do dnia 30 marca 2019.