NA SKRÓTY

    

!!!WAŻNE!!!

!!!WAŻNE!!!

 

Na podstawie Regulaminu Rozgrywek ŁZPN §42 pkt. 11

Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności lub złej pracy (np. brak niezbędnego wyposażenia, brak należytej staranności w udzielaniu pomocy).

 

W przypadku nieobecności opieki medycznej sędzia nie prowadzi zawodów.

 

_ _ _

 

Skrócone godziny pracy biura

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 02-03 sierpnia biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Sieradzu czynne będzie do godziny 13-tej.

LZS Rolnik Skąpa przekazał sekcję piłki nożnej do GLKS Strzelce Wielkie

W związku z przekazaniem sekcji piłki nożnej LZS Rolnik Skąpa do GLKS Strzelce Wielkie zgodnie z Uchwałą nr XII/194 z dnia 1 grudnia 2015r Zarządu PZPN o członkostwie z późniejszymi zmianami nr VIII/73 z dnia 21 września 2016r § 18 pkt 4 b w terminie minimum 30 dni można zgłaszać do Związku wszelkie roszczenia wobec danego klubu.

Opieka medyczna na meczach

Zgodnie z przepisami w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną § 25 pkt:

4. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a)      Lekarza – na zawodach Ekstraklasy. I, II i III ligi,

b)      Lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

 5. Gospodarze zawodów maja obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i koca, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

6. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.