NA SKRÓTY

    

MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PROMUJE DZIEWCZYNKI

Zapraszamy na TRENING POKAZOWY i GRĘ SELEKCYJNĄ DLA DZIEWCZYNEK

W dniu 28.03.2019r.czwartek na obiektach Szkoły Podstawowej we Wróblewie

godzina 17.00 – 19.30

 

Plan szkolenia :

16.00 – 17.00 – Część teoretyczna – wykład ( sala lekcyjna obok hali sportowej SP WRÓBLEW )

(„Jak pracować z dziećmi nad przeciwdziałaniem dyskryminacji”)

17.15 –18.30 Trening pokazowy U-11 dziewczynki ( hala sportowa lub orlik)

(Roczniki 2005-2007 – Rozwijanie percepcji i współpracy w grupie, podejmowanie właściwych decyzji )

18.30 –19.30 Gra selekcyjna U-13 dziewczynki ( hala sportowa lub orlik)

(Roczniki 2005-2007 – Identyfikacja i monitoring talentów przyjazd dziewcząt z całego okręgu skierniewickiego)

 

Prosimy o wybranie wyróżniające zawodniczki do udziału w grze selekcyjnej U-13 (2005/2006/2007) oraz do treningu pokazowego U11 ( 2008/2009)

(Lista zawodniczek uczestniczących w grze selekcyjnej Mobilnej Akademii Młodych Orłów do uzupełnienia w załączniku)

WAŻNE! Szkolenie i gra selekcyjna ma na celu wyłonienie najzdolniejszych zawodniczek do kadr województwa łódzkiego, kadr Polski, obozów LAMO, ZAMO

PZPN

 

Pojawiają się pytania o udział dziewczynek w szkoleniach Mobilnych AMO, że często problemem jest to, że dziewczynki nie chcą uczestniczyć w grze z chłopcami. Jednocześnie po rozmowach wewnętrznie w PZPN widzimy potrzebę lepszej selekcji dziewcząt w terenie w kategoriach U-12 i U-13.

Dlatego wychodzimy z inicjatywą promocji dziewcząt w naszym województwie.

Wprowadzamy następującą zasadę: 1 szkolenie w danym miesiącu (wybrane przez trenerów Mobilne AMO) jest dedykowane, jeśli chodzi o zawodników uczestniczących w treningu pokazowym i grze selekcyjnej wyłącznie dla dziewczynek

Lista zawodników

Zgoda

Bezpłatne szkolenie o przeciwdziałaniu dyskryminacji wśród dzieci we WRÓBLEWIE

 

Bezpłatne szkolenie o przeciwdziałaniu dyskryminacji wśród dzieci we WRÓBLEWIE

PZPN walczy z dyskryminacją. Trenerzy Mobilnej AMO pokażą, jak zapobiegać negatywnym postawom wśród najmłodszych.

 

W imieniu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zapraszamy na bezpłatne szkolenie Mobilnej Akademii Młodych Orłów, które w całości poświęcone zostanie tematyce przeciwdziałania dyskryminacji wśród dzieci. Podczas spotkania trenerzy Polskiego Związku Piłki Nożnej przeprowadzą wykład oraz zademonstrują praktyczne ćwiczenia mające na celu budowanie świadomości dzieci w obszarze dyskryminacji i sposobów jej zapobiegania.

Szkolenie odbędzie się 28.03.2019 na obiektach SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRÓBLEWIE, WRÓBLEW 55 B

Po spotkaniu uczestnikom rozdane zostaną darmowe materiały edukacyjne „Piłka nożna bez dyskryminacji” przygotowane przez PZPN we współpracy z UEFA.

 

( Więcej informacji na temat szkolenia, oraz projektu znajdziecie Państwo pod adresem):

https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/polski-zwiazek-pilki-noznej-walczy-z-dyskryminacja-trenerzy-mobilnej-amo-pokaza-jak-zapobiegac-negatywnym-postawom-wsrod-najmlodszych1

 

Plan szkolenia :

16.00 – 17.00 Część teoretyczna – wykład ( sala lekcyjna obok hali SP WRÓBLEW)

(„Jak pracować z dziećmi nad przeciwdziałaniem dyskryminacji”)

 

17.15 – 18.30 Część praktyczna – trening pokazowy U-11 DZIEWCZYNKI (HALA LUB ORLIK SP WRÓBLEW )

(Roczniki 2008/2009 – Rozwijanie percepcji i współpracy w grupie, podejmowanie właściwych decyzji )

 

18.30 –19.30 Gra selekcyjna U-13 DZIEWCZYNKI ( HALA LUB ORLIK SP WRÓBLEW )

(Roczniki 2006/2007 – Identyfikacja i monitoring lokalnych talentów)

 

Rozdawane będą publikację PZPN - Zestaw materiałów edukacyjnych - „Piłka nożna bez dyskryminacji”, „ABC trenera dzieci”

Ulotka na temat reagowania na dyskryminację – materiał dla rodziców uczestniczących w szkoleniu oraz dla trenerów/nauczycieli którzy chcą rozdać ulotki wśród rodziców z którymi współpracują.

cid:image014.jpg@01D467B9.993D9E70

Dodatkowo po zalogowaniu na pzpn24.pzpn.pl w Szkolenia Mobilnego AMO w ŁZPN w danym powiecie zostanie wygenerowany certyfikat:

(termin zapisów upływa na dzień przed szkoleniem)

cid:image014.jpg@01D48655.35BEDCF0

Protokół meczowy

Zobowiązuje się kluby do przestrzegania poniższego punktu z Regulaminu Rozgrywek 

 

§ 31.

pkt. 6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do sprawozdania z zawodów przed rozpoczęciem meczu. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sprawozdanie sędziego w rozgrywkach młodzieżowych podpisuje jedynie kierownik/trener drużyny. W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 7. Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, 

Minimalnym czasem jaki dysponuje klub na wprowadzenie zmian w protokole w systemie Extranet to 10 minut przed rozpoczęciem meczu. 

 

Kurs opieki przedmedycznej

W związku ze zmianami w Uchwale nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Wprowadza się następującą zmianę:

§ 25

 3.       Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a.       lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,

b.      lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,

c.       lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4.       Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

5.       Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli

zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.”

 

Wobec powyższego Okręgowy Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem Firmy „Goma” organizuje kurs opieki przedmedycznej. Koszt kuru od osoby to 120 zł. Osoby chętne ukończeniem takiego kursu proszone są o zgłoszenia e-mailowe do biura Związku do dnia 30 marca 2019.